Μικρή Πολιτεία

Η Μικρή Πολιτεία ασχολείται με την έκδοση CD, βιβλίων και μουσικές εκδηλώσεις με την "Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου".

Σπύρος Λάμπρου

Το 2003 δημιούργησα τη Μικρή Πολιτεία, με σκοπό να παράγω και να έχω την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία CD που να απευθύνονται σε παιδιά.

Πωλήσεις CD - Βιβλίων

Τα CD απευθύνονται σε παιδιά και χαρακτηρίζονται από ποιότητα και εξειδίκευση. Εκδίδει τα βιβλία της μουσικοπαιδαγωγού Κικής Καψάσκη.